Sambiombud - 01 - Avropsavtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen som Sambiombudskund! Här tecknar du ett avtal med Svensk e-identitet avseende köp av tjänsten Sambiombud. Du skriver under avtalet med ditt BankID. Priset för tjänsten baseras dels på fasta grundkostnader, dels på de val för tjänsten som du gör. Behöver du mer information om vad Sambi och Sambiombud är, gå till https://e-identitet.se/tjanster/sambi/

 

I stort går anslutningen till på följande sätt:

 1. Du anger organisations- och personuppgifter som krävs för att teckna avtalen
 2. Du kommer under processens gång få läsa information och svara på frågor för att verifiera att du har förstått omfattningen av Sambi och ert ansvar som Sambimedlem.  
 3. Tre avtal tecknas elektroniskt i tjänsten; huvudavtal för Sambiombudstjänsten mellan er och Svensk e-identitet inkluderande medföljande bilagor, medlemskap i Sambi samt tillitsgranskningsavtal.
 4. När huvudavtalet har tecknats kommer handläggarna att granska det innan processen kan fortsätta. Du meddelas per e-post när granskningen är färdig.
 5. Ledningssystem för informationssäkerhet (LiS) och tillitsdeklaration upprättas elektroniskt.
 6. Riskanalys genomförs direkt i e-tjänsten.
 7. Alla handlingar och avtal ska godkännas av Sambi innan processen kan fortsätta.
 8. Tjänsten sätts upp tekniskt för att inloggning ska kunna ske.
 9. Nödvändiga attribut som mottagande system behöver för att behörighetsstyra läggs in av er innan inloggning kan ske till aktuella system.
 10. Klart!

Efter anslutning kommer vi fortlöpande att stötta er i ert informationssäkerhetsarbete samt ställa krav och kontrollera att de efterlevs.

Frågor om e-tjänsten

Support Sambiombud
ombud@e-identitet.se
018-481 19 00

Personuppgiftsansvarig

Maria Huss-Landström
maria.huss-landstrom@e-identitet.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Observera att du som Sambikund i nuläget ENBART kan logga in med Mobilt BankID.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa