Sambiombud - 01 - Huvudavtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

 1. Välkomsttext på avtalets startsida (dvs innan du loggat in i e-tjänsten)
  1. Välkommen som Sambiombudskund! Här tecknar du ett avtal med Svensk e-identitet avseende köp av tjänsten Sambiombud. Du skriver under avtalet med ditt BankID. Priset för tjänsten baseras dels på fasta grundkostnader, dels på de val för tjänsten som du gör. Behöver du mer information om vad Sambi och Sambiombud är, gå till https://e-identitet.se/tjanster/sambi/

I stort går anslutningen till på följande sätt:

 1. Du anger organisations- och personuppgifter som krävs för att teckna avtalen
 2. Du kommer under processens gång få läsa information och svara på frågor för att bevisa att du förstått omfattningen av Sambi och ert ansvar som Sambimedlem.  
 3. Tre avtal tecknas elektroniskt i tjänsten; huvudavtal för Sambiombudstjänsten mellan er och Svensk e-identitet inkluderande medföljande bilagor, medlemskap i Sambi samt tillitsgranskningsavtal.
 4. När huvudavtalet har tecknats kommer handläggarna att granska det innan processen kan fortsätta. Du meddelas per e-post när granskningen är färdig.
 5. Ledningssystem för informationssäkert (LiS) och tillitsdeklaration upprättas elektroniskt
 6. Riskanalys och internrevision genomförs direkt i e-tjänsten
 7. Alla handlingar och avtal ska godkännas innan processen fortsätter
 8. Tjänsten sätts upp tekniskt så att inloggning kan ske
 9. Nödvändiga attribut som mottagande system behöver för att behörighetsstyra läggs in av er innan inloggning kan ske till avsedda system.
 10. Klart!

Frågor om e-tjänsten

Support Sambiombud
ombud@e-identitet.se
018-481 19 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa